Smyril Line v. 3F – stríðsstig

Støða
Avgreitt
Rættur
Fasti Gerðarrættur
Evni
Arbeiðsmarknaðarmál (brot, stríðsstig o.a., s.b. FG §6(2))
Umboð
Onnur
Partar
Aðrir, Føroya Arbeiðsgevarafelag - FAG
Rættarlimir
Aðrir
Ár
2011
Úrskurðardagur
27. oktober 2011
Lyklaorð
Ábyrgd, anerkendt lovligheden, arbeiðsøki, blokade, blokada, danskur sáttmáli, fevnd, fráboðan, føroyskur sáttmáli, gera vart við, havnararbeiði, havnearbejdere, heimilað stríðsstig indsigelse, konflikte, lastsikring, lokalaftale, lossingarmenn, lovlighed, løgdømi, nýggj fráboðan, óheimilað stríðsstig, overenskomstområde, samráðast um sáttmála, samráðing, sáttmálafevnd, sáttmálaøki, sáttmáli, skiparaábyrgd, staðbundin sáttmáli, stovna sáttmála, strejke, stríðast, surra, surring, sødygtighed, tiltrædelsesoverenskomst, trygd umborð, tryggja last, udvidelse, undirtøkusáttmáli, verkfall, víðkan av fevnd, viðurkenna, viðurkent stríðsstig,
Lýsing
Træta um stríðsstig í roynd at fáa undirtøkusáttmála. Løntakarafelagið Fagligt Fælles Forbund (3F) framdi stríðsstig við tí fyri eyga at fáa sáttmála í lag við Smyril Line um at tryggja lastina og surra góðs umborð á Norrønu í Hirtshals. 3F hevði frammanundan kollektivan sáttmála við feløg ið lastaðu Norrønu, men ikki um at surra, sum manningin tók sær av. 3F og Smyril Line samráddust um møguligan undirtøkusáttmála, men gjørdust ósamd um fevnd. Nú stóðst træta, hvørt Smyril Line hevði viðurkent stríðsstigið, og um ikki, hvørt stigið var heimilað.
Viðgerðin
Málið skrásett sum sag nr. AR2011.0351. Dómari var næstformand, højesteretsdommer Poul Dahl Jensen eftir arbeiðsrættarlógini § 8, stk. 2. Advokatar vóru Anders Bjørn Nielsen og Evelyn Jørgensen. Partar vóru Smyril Line móti LO (Landsorganisationen i Danmark) fyri 3F (Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen). Vitni vóru Rúni Olsen, Lindy Grønkjær, Karsten Kristensen, Ole Nors Nielsen, Christian Børsting, John Asmussen, Anders Ingemann Schmidt, Peter Nagel, Jónfinn Simonsen.
Páhald
Smyril Line helt uppá, at reiðaríið ikki hevði viðurkent stríðsstigið men bert hevði samráðst og nærri avrátt, hvussu fráboðast skuldi. Síðani, at talan var um brot í friðarskyldu og stríð uttanfyri nátúrligt fakøki og í stríð við siðvenju. LO og 3F hildu uppá, at reiðaríið hevði viðurkent stríðsstigið. Síðani, at løntakarafelagið hevði neyðuga fakliga áhugan, og at møgulig friðarskylda bert var galdandi mótvegis avgreiðslufelagnum Fjord Line.
Niðurstøða
Thi kendes for ret: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund skal anerkende, at den af Fagligt Fælles forbund varslede strejke og blokade over for Smyril Line P/F er ulovlig.
Málkostnaður
I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale 2.000 kr. til Arbejdsretten.
Grundgeving
Arbejdsrettens begrundelse og resultat Som anført i indledningen angår sagen spørgsmålet lovligheden af den konflikt, som Fagligt Fælles forbund (3F) har varslet ved brev af 19. april 2011 til Smyril Line. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt Smyril Line har anerkendt lovligheden af den varslede konflikt, skal Arbejdsretten udtale følgende: Mailen af 2. maj 2011 til Karsten Kristensen, 3F, fra Smyril Lines advokat, advokat Anders Schmidt, er en bekræftelse af en telefonisk aftale om, at konflikten udsættes på parternes forsatte forhandlinger, og at den varslede konflikt uden yderligere varsel træder i kraft den 16. maj 2011, hvis forhandlingerne ikke forinden er afsluttet med en aftale. Mailen indeholder således en anerkendelse af, at ikrafttrædelse af konflikt ikke kræver et nyt varsel. Hverken i ordlyden af mailen, i de forklaringer, der er afgivet om den forudgående telefoniske drøftelse eller i forløbet i øvrigt er der holdepunkter for at antage, at mailen tillige skulle forstås som en anerkendelse af, at den varslede konflikt er lovlig. Tværtimod fremgår det udtrykkeligt af den mail, som Anders Schmidt dagen efter, dvs. den 3. maj 2011, sendte til Karsten Kristensen, og af brevet af 2. maj 2011 fra den færøske rederiforening, at Smyril Line forsat mente, at der er tale om en ulovlig konflikt. Der er i øvrigt heller ikke noget, der tyder på, at 3F havde opfattet mailen af 2. maj som en anerkendelse af konfliktens lovlighed. Hvis det havde været tilfældet, er der grund til at tro, at 3F meget hurtigt ville have gjort indsigelse mod mailen af 3. maj fra advokat Anders Schmidt og brevet af 2. maj fra den færøske rederiforening. Dette gjorde 3F imidlertid ikke. På den baggrund finder Arbejdsretten, at Smyril Line ikke har givet afkald på at anfægte lovligheden af den varslede konflikt. Der skal herefter tages stilling til, om det er lovligt for indklagede at konflikte med det formål at få Smyril Line til at indgå en tiltrædelsesoverenskomst, hvor rederiet skal anerkende, at lastsikrings- og surringsarbejdet om bord på Norröna i Hirtshals Havn i det hele henhører under havnearbejdernes arbejdsområde. Den varslede konflikt angår således ikke selve laste- og lossearbejdet på Norröna. Dette arbejde udføres i dag af Fjord Lines havnearbejdere, der er dækket at lokalaftalen mellem 3F-Skagerak og Fjord Line, og Smyril Line var indstillet på at indgå overenskomst herom med 3F. Forhandlingerne om en tiltrædelsesoverenskomst strandede alene på spørgsmålet om en udvidelse av havnearbejdernes arbejdsområde til ud over laste- og lossearbejdet også at omfatte arbejdet med lastsikring og surring - et arbejde, der i dag udføres af besætningen på Norröna. Indledningsvis bemærkes, at det ikke henhører under Arbejdsretten at tage stilling til fortolkningen af § 7 om "indenbords arbejde" i de særlige bestemmelser for havnearbejdere, der er indeholdt i Fællesoverenskomsten for 2010-2012 mellem DI Overenskomst II og 3F. Efter bevisførelsen lægges det til grund, at ingen havnearbejdere i Hirtshals Havn - hverken de fastansatte havnearbejdere hos Fjord Line og Color Line eller de løsarbejdende havnearbejdere - udfører arbejde med lastsikring og surring om bord på skibene. Fjord Line begyndte at sejle fra Hirtshals Havn i oktober 2008, og de fastansatte havnearbejdere hos Fjord Line er omfattet af en lokalaftale mellem Fjord Line og 3F-Skagerak. For disse havnearbejdere er arbejdsopgaverne afgrænset på den måde, at arbejdet ikke omfatter surring og lastsikring. Dette arbejde udføres af bestætning om bord på Fjord Lines skibe. Det samme gør sig gældende for Color Line. På Smyril Lines skib Norröna er arbejdet med lastning og losning af gods i Hirtshals Havn hidtil blevet udført af Fjord Lines havnearbejder, mens arbejdet med lastsikring og surring er blevet udført af besætningen på Norröna. Ordningen i Hirtshals Havn er således generelt den, at havnearbejdernes arbejdsområde ikke omfatter lastsikring og surring om bord. Dette arbejde udføres af skibenes besætning, i hvert fald når der er tale om ro-ro-skibe. Hertil kommer, at arbejdet med lastsikring og surring er et arbejde, der i det hele udføres om bord på skibet. Der er tale om et arbejde, der har stor betydning for skibets sødygtighed, og det endelige ansvar for, at det er udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt påhviler skibsføreren. På den baggrund finder Arbejdsretten, at Smyril Line har været berettiget til at modsætte sig 3F's krav om, at rederiet i en tiltrædelsesoverenskomst skulle acceptere, at lastsikrings- og surringsarbejdet om bord på Norröna i Hirtshals Havn udelukkende skal udføres af havnearbejdere. Som følge af det anførte må den varslede konflikt anses for ulovlig, og Arbejdsretten tager derfor klagers påstand til følge. For så vidt angår sagsomkostninger er ikke grundlag for at fravige praksis, hvorefter ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.
Úrskurður sum PDF
Aftur